Categories
Uncategorized

วัดชัยมงคล เชียงใหม่

วัดชัยมงคล ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดชัยมงคล แต่เดิมเป็นวัดมอญมีชื่อว่า วัดมะเล่อ หรือ มะเลิ่ง วัดแห่งนี้อยูในย่านเจริญประเทศติดกับแม่น้ำปิง นับเป็น 1 ใน 9 วัดของเชียงใหม่ บรรยากาศในวัดร่มรื่น นั่งผ่อนคลาย มีที่ปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ลงน้ำที่แม่น้ำหลังวัด และยังมีบริการล่องเรือแม่น้ำปิงที่นี่ด้วย